Aikya coaching & training
Aikya is een Sanskriet woord en betekent verbinding, harmonie, eenheid en identiteit.
De betekenis van ‘één-zijn’ en ‘heel-zijn’, verbondenheid met kosmos (mens, natuur, aarde en verder),
eendracht en tegelijk identiteit (individualiteit) is een zeer krachtig idee dat de ware betekenis van ons mens-zijn in zich draagt.
In de context van coaching vertalen we dit het best naar het lichamelijk en geestelijk evenwicht in jezelf en met anderen.

Herken je dit?

• Je vindt het lastig om keuzes te maken.
• Je wil graag anderen helpen en je kan moeilijk nee zeggen en je grenzen stellen.
• Je wil een andere weg inslaan maar weet niet hoe.
• Je hebt geen energie meer, je voelt je uitgeblust. Je vreest voor een burn-out of bore-out.
• Je zoekt naar een betere balans werk – privé.
• Je wil dat er begrip, balans en harmonie is in je leven.

Wanneer je vindt dat het tijd is om meer in harmonie te komen met jezelf, om vanuit je eigen kracht te handelen en naar je innerlijke stem te luisteren, zet de stap en neem contact op met Aikya. Samen met onze life coach kom je tot inzichten om te weten wat je echt wil en hoe je dit kan aanpakken.

Bij Aikya willen we je helpen om sterker in je schoenen te staan. Samen gaan we op zoek naar je talenten en je sterktes zodat je die kan inzetten in je leven, je werk, je gezin. Inzicht en begeleiding zorgen voor harmonie en geluk in je leven.

Verloop van een begeleiding
Elk gesprek start met een volledig vrijblijvend intakegesprek, waarin we kennismaken en je vraag verkennen. We bespreken de verschillende mogelijkheden om samen een begeleiding te starten. Na het kennismakingsgesprek maken we afspraken over de frequentie van de gesprekken en de periode tussen de verschillende sessies. Uiteraard is dit afhankelijk van de aard van je vraag, de urgentie en de intensiteit. Een coachinggesprek heeft tijd en rust nodig. Reken hiervoor steeds op ongeveer anderhalf uur. De coaching kan zowel in mijn praktijk als op een andere locatie. Na elke sessie evalueren we samen de voortgang en maken we afspraken over het nog te volgen traject.